Management Consultancy

pdf factsheet

Veel organisaties worstelen nog altijd met een enorme kloof tussen wat de business wil en wat ICT leveren kan. Druk op de TCO (Total Cost of Ownership), een optimalie flexibiliteit om de business zo goed mogelijk te ondersteunen en een zo hoog mogelijk kwaliteit van applicatie service delivery en uptime garanties; dat zijn de key issues van vrijwel elke ICT organisatie.

Een toenemende complexiteit op vlak van applicatie en infrastructuur, architecturen en technieken maken het veelal niet eenvoudig om tot goede keuzes te komen en implementatie van innoverende oplossingen. Recent onderzoek toont aan dat circa 70% van de totale ICT uitgaven in een gemiddelde organisatie "vast" zit in onderhoud en beheer van bestaande omgevingen. Met andere woorden, slechts 30% is beschikbaar voor innovatie en strategische nieuwe oplossingen. Zaak dus om die 30% zo goed mogelijk te spenderen.

Ecotel Business Solutions heeft 20 jaar ervaring in de ICT industrie op vlak van applicatie ontwikkeling, project implementaties, sales, marketing en business development. Op basis van het aanbod van belangrijke vendors als Mitel, NEC Philips, Cisco, HP, Microsoft, SAP en Oracle kan Ecotel helpen bij strategische ICT advisering, het begeleiden van selecties, Europese aanbestedingen en RFI/RFP's. 

Ook als nog niet alle functionaliteit beschreven is, kan Ecotel ondersteunen in het schrijven van een pakket van eisen en wensen. Zo hielp Ecotel veel OT2006 deelnemers in het vertalen van functionaliteit naar een NOK, de zogenaamde Nadere Overeenkomst. Doordat wij tevens over een grote hoeveelheid ervaring beschikken, opgedaan aan de leverancierskant, weten wij hoe de leveranciers naar uw pakket van eisen en wensen kijken en hoe zij hierop reageren.
Maar na het maken van de keuze en het opstellen van een dienstverleningscontract en een koopovereenkomst bent u er nog niet. Immers u wilt niet te veel betalen maar wel een leverancier die bereid is voor u een probleem op te lossen. Juridische valkuilen en boete maatregelen gaan idealiter hand in hand met een resultaat verplichting van de leverancier.

Heeft u tevens in de implementatie fase een ervaren project manager nodig? Ook dan zijn wij u graag van dienst. Eén van de belangrijkste succesfactoren voor het slagen van een project is het afstemmen van het verwachtingspatroon tussen gebruikers en de leverancier. De interim project manager borgt dit proces voor u.

Ecotel biedt een totaal pakket aan dienstverlening, van strategische planning tot implementatie begeleiding, maar kan u ook van dienst zijn bij één of meerdere stappen in het proces. Indien u een dergelijk tijdelijk project wilt opstarten maar de juiste mensen niet heeft, of niet kunt vrijmaken, zijn wij u graag van dienst.